FAQ

Adresse:
MEYN ADVOKATER
Havnepladsen 3 A, st.
5700 Svendborg

Advokatansvarsforsikring:
HDI-Gerling

Ansvarlig indehaver:
Advokat Michael Meyn

Bank:
Spar Nord

Cvr. nr.:
34 82 70 87

E-mail:
Liv Dyrhauge-Klargaard: kd.ny1529775341emtak1529775341ovda@1529775341kdl1529775341
Michael Meyn: kd.ny1529775341emtak1529775341ovda@1529775341mm1529775341

Kontornummer:                                
Reg. nr. 9370
Kontonummer 456-01-72937

Medlem Advokatsamfundet:
Advokaterne hos MEYN ADVOKATER er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.
Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik jf. retsplejelovens § 126. Herudover er vi omfattet af de advokatetiske regler.

Telefon:
Kontor: 62 22 77 22
Liv Dyrhauge-Klargaard: 22 77 33 56
Michael Meyn: 29 91 30 50

Åbningstider:
Kontoret har åbent i almindelig kontoråbningstid – og når det passer dig!
Vi holder meget gerne møder om aftenen eller i weekenden, hvis det passer dig bedst.