Familieret

Advokaterne hos MEYN ADVOKATER har stor ekspertise med behandling af alle typer familieretlige sager som f.eks. sager om ophævelse af samliv / skilsmisse, forældremyndighed, tvangsanbringelse, børns bopæl etc.
Advokat Liv Dyrhauge-Klargaard er medlem af bestyrelsen for Danske Familieadvokater og er udpeget af Social- og Indenrigsministeriet som en af de få advokater i Danmark, der behandler sager om børnebortførelser.

Se vor særlige hjemmeside om familieretlige sager på www.livdyrhaugeklargaard.dk

Vi ved, at tid og timing i mange tilfælde kan være afgørende faktorer for et godt udfald af en sag. Får du pludselig brug for en advokat i en skilsmisseproces eller en børnesag om børnebortførelse, kan du kontakte os 24/7 på vore mobilnumre.