Liv Dyrhauge-Klargaard

Advokat Liv Dyrhauge-Klargaard
Liv Dyrhauge-Klargaard
Advokat
Uddannet mediatoradvokat
Udpeget af Justitsministeriet som en af de særlige advokater, der håndterer sager om børnebortførelser

Mobiltelefon: 22 77 33 56                                
Mail:kd.ny1638150874emtak1638150874ovda@1638150874kdl1638150874

Arbejdsområder:
Arveret
Autoskade
Bistandsadvokat
Børnebortførelsessager
Børne- og forældremyndighedssager
Ejendomshandler
Erstatningsret
Familieret
Mediation
Patientskader
Retssager
Skilsmisser
Strafferet

Tillidshverv og medlemsskaber:
Bestyrelsesmedlem Danske Familieadvokater
Bestyrelsesmedlem af Advokatssamfundets kredsbestyrelse
Bestyrelsesmedlem Mødrerådgivningen Svendborg
Bestyrelsesmedlem Baggårdsteatret, Svendborg
Medlem af Advokatsamfundet
Medlem af Danske Familieadvokater
Medlem af Danske Mediatoradvokater

Data:
Fødselsår: 1976
Cand. jur., Københavns Universitet 2002
Bestalling 2008
Uddannet mediatoradvokat 2010